Loại chỗ nghỉ Điều kiện Tối đa Giá mỗi đêm Số phòng

DELUXE WINDOW- FREE AFTERNOON TEA

25 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 2,058,612.00
Hết phòng

PREMIUM CITY VIEW - FREE AFTERNOON TEA

30 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 2,368,920.00
Hết phòng

EXECUTIVE SUITES - FREE AFTERNOON TEA

35 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 3,722,556.00
Hết phòng

PARADISE SUITES - FREE AFTERNOON TEA

45 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 4,540,164.00
Hết phòng

SIGNATURE SUITES - FREE AFTERNOON TEA

45 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 5,019,648.00
Hết phòng