Loại chỗ nghỉ Điều kiện Tối đa Giá mỗi đêm Số phòng

DELUXE WINDOW- FREE AFTERNOON TEA

25 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 2,453,508.00
Hết phòng

PREMIUM CITY VIEW - FREE AFTERNOON TEA

30 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 2,763,588.00
Hết phòng

EXECUTIVE SUITES - FREE AFTERNOON TEA

35 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 4,117,224.00
Hết phòng

PARADISE SUITES - FREE AFTERNOON TEA

45 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 4,906,788.00
Hết phòng

SIGNATURE SUITES - FREE AFTERNOON TEA

45 Mét vuông

1 Giường Đôi

Giá áp dụng cho 1 phòng
Chưa bao gồm: 5% phí phục vụ, 10% thuế GTGT

Đã bao gồm ăn sáng

VND 5,414,544.00
Hết phòng