• STEAK

STEAK

Steak Bò

Giá 190.000VNĐ

Thăn ngoại (nạc lưng)

Thăn ngoại

Xốt tự chọn: Xốt nấm, Xốt tiêu xanh, Xốt vang đỏ, Xốt phô mai xanh, Xốt dâu